Regulamin


§ 1 Definicje

 1. SuperbCMS.pl - Semarch Grzegorz Kluzek, ul. Mackiewicza 25/64, 31-214 Kraków, NIP: 945-201-77-13
 2. Klient - osoba fizyczna lub firma
 3. System CMS – Panel administracyjny strony internetowej. Oprogramowanie umożliwiające edycję treści na stronie Klienta.
 4. Zlecenie instalacji - dodatkowo płatne wdrożenie zakupionego oprogramowania
 5. Wymagania techniczne - podstawowe parametry serwera wymagane do właściwego działania oprogramowania.

§ 2 Zakup SperbCMS

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 2. Dokonanie zamówienia systemu CMS oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
 3. SuperbCMS.pl zastrzega prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się powiadomić Klienta poprzez e-mail o wprowadzonych zmianach.
 4. Zakup systemu CMS dokonuje się na stronie internetowej www.superbcms.pl.
 5. Z uwagi na możliwość testowania systemu on-line nie ma możliwości zwrotu
 6. System CMS wysyłany w sposób automatyczny po uiszczeniu opłaty licencyjnej.
 7. Dowód zakupu w postaci Faktury VAT zostanie wysłany na wskazany przy zakupie adres Klienta do 21 dni roboczych.
 8. Opłata licencyjna jest jednorazowa, a licencja dożywotnia.
 9. Licencja umożliwia działanie systemu CMS na jednej domenie i jest do niej przypisany.
 10. Jedynym przypadkiem do zmiany licencji dla konkretnej domeny jest błąd literowy w jej nazwie popełniony podczas zakupu. Nie ma możliwości dokonania zmian na inną domenę. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga SuperbCMS.pl
 11. Dla zapewnienia stabilności działania Systemu CMS został on elektronicznie zabezpieczony.
 12. Wszelkie modyfikacje kodu źródłowego, oraz jego kopiowanie są niezgodne z niniejszym regulaminem.
 13. Poprzez zakup Klient nie nabywa praw autorskich do Systemu CMS.
 14. Każda kopia Systemu CMS jest indywidualnie oznaczona i przypisana do konkretnego Klienta.
 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane do 12 dni roboczych

§ 3 Pomoc techniczna

 1. Pomoc techniczna dotyczy nieprzewidzianych i nieznanych błędów krytycznych.
 2. Poprzez pomoc techniczną rozumie się umożliwienie Klientowi kontakt e-mailowy, lub inny wedle uznania SuperbCMS.pl z administratorami.
 3. Pomocą techniczną nie są:
  1. Instalacja systemu CMS
  2. Kodowanie i cięcie layoutów
  3. Ostylowanie strony (CSS)
  4. Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem się szablonów Klienta
  5. Udzielanie pomocy w posługiwaniu się oprogramowaniem
  6. Obsługa serwerów ftp
  7. Obsługa serwera poczty
 4. Wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia instalacji oraz konfiguracji SuperbCMS są umieszczone na stronie www.superbcms.pl/faq.html